top of page

Daně & daňová přiznání

Příprava a zajištění zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Zajišťujeme také registraci k Dani z přidané hodnoty (DPH) pro právnické osoby, včetně zpracování všech podkladů prokazujících ekonomickou činnost subjektu, dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

%

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s renomovaným daňovým poradcem (Auditorem) a to ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce atd.

  • komplexní účetní a daňový servis

  • příprava podkladů k finančním kontrolám

  • zastupování při jednání s úřady

  • daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem

  • program daňových úlev a slev na dani

  • efektivní metodika vedení účetnictví

  • zpracování postupů účtování

  • Auditorské služby (v případě potřeby nebo plnění zákonné povinosti)

  • příprava podkladů k finančním kontrolám

  • v případě složitých účetních postupů zajistíme odborné konzultace s více daňovými poradci či auditory

Jste připraveni zahájit konverzaci?

bottom of page