top of page

Vedení účetnictví & účetní poradenství

  vedení účetnictví    účetní evidence    jednoduché účetnictví    management nákladů a majetku

Poskytujeme komplexní servis v oblasti vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby, včetně mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Máme dlouholeté zkušenosti s účtováním v mnoha různých oborech a odvětvích podnikání od dopravy, hotelových a pohostinských služeb, přes maloobchodní prodej, stavebnictví, provozování stájí a chovu koní, lékárenství, farmaceutický průmysl, pronájem a správu nemovitostí až po výrobní firmy. Naše služby jsou vždy v souladu s aktuálně platnými normami a právními předpisy.

UPR-shutterstock_474426106-[Převedený].p

V závislosti na Vašich potřebách může mít naše spolupráce různou podobu od poskytnutí dočasné podpory až po úplné převzetí vedení Vašeho účetnictví. Stejně tak variabilní může být forma zpracování účetních dokladů od nejrozšířenějšího externího vedení účetnictví až po on-line přístup do ekonomického systému POHODA (eshopy, on-line služby, prodejny, sklady atd.).

Management nákladů
a majetku 

Externí zpracování a vedení účetnictví

Elektronické předávání dokladů

Mzdová a personální agenda

Zastupování
na úřadech

Skladová
evidence

Reportig

Jak to funguje?

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN CZECH

Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách

Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme

vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka

 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací

 • aktuální přehledy pohledávek a závazků

 • příprava platebních příkazů

 • zaúčtování mezd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů

 • inventurní zápisy

 • skladové hospodářství

 • zpracování přiznání k DPH dle období

 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti

 • příprava podkladů pro DPPO

 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné

 • výdaje na auto/referenční re­žim

ONLINE elektronický archiv dostupný 24 hodin

Účetní poradenství

konzultace obsahu daňových dokladů

konzultace účetního zařazení majetku

nastavení roztřídění účetních dokladů

firemní vozidla

cestovní náhrady

Účtujeme v POHODA E1
POHODA PROMIFIN

Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace, komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.

Jste připraveni zahájit konverzaci?

bottom of page