top of page

Ekonomické poradenství

Poskytujeme daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech chodu právnických a fyzických osob. Pomůžeme Vám dosáhnout daňové úspory a minimalizovat daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního a zdravotního pojištění, občanského zákoníku, zákoníku práce atd. Pomáháme klientům zvýšit spolehlivost informací týkajících se povinného statistického vykazování v oblasti importu / exportu zboží a služeb ze třetích zemí nebo EU.

shutterstock_495638959-[Převedený]-upr2.

založení podnikání pro právnické osoby

založení podnikání pro OSVČ

podnikání pro cizince na území ČR

daně

účetnictví

mzdy a personální problematika

podnikatelské projekty

START-UP servis

zpracování SWOT analýz

Jste připraveni zahájit konverzaci?

bottom of page