top of page

Roční zúčtování daně

Kompletní servis v daňové oblasti

Jste zaměstnanec, OSVČ nebo máte příjem z pronájmu bytu? Zpracujeme kompletně Vaše roční zúčtovaní daně nebo poradíme s uplatněním nezdanitelných částek a slev na dani. Podívejte se, jaká potvrzení či dokumenty potřebujete, abychom Vám mohli zpracovat roční zúčtování daně s uplatněním nezdanitelných částek a slev na dani. Výpočet ročního zúčtování daně je potřeba provést nejpozději do 31. března.

Informace pro roční zúčtování daně
Take advantage of our other services and save time ...

Depending on your needs, you can use our other services, either as a lump sum or as part of your monthly flat rate. Thanks to the mutual combination of services, we are able to provide you with a comprehensive turnkey service in the field of economic and administrative management of your company.

Uplatnění odpočtů

 • Hodnota daru (darovací smlouva)

 • Úroky z úvěrů (potvrzení z Bú o zaplacených úrocích hypotéky)

 • Penzijní připojištění (potvrzení z Bú o zaplacení penzijního připojištění)

 • Životní pojištění (potvrzení z Bú o zaplacení životního pojištění)

 • Odborové příspěvky (potvrzení z Bú o zaplacení příspěvkové organizaci)

 • Výzkum a vývoj (potvrzení z Bú o zaplacení příspěvku)

 • Další vzdělávání (potvrzení o studiu v celoživotním vzdělávání, ...)

Uplatnění slev na dani

 • Invalidita I. a II. stupně

 • Invalidita III. stupně

 • Průkaz ZTP-P

 • Student

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti

 • Jméno dítěte, rodné číslo – od / do, Průkaz ZTP - od / do kdy

 • „Školkovné“ – potvrzení z MŠ o zaplacení poplatku dítěte ve školce

Uplatnění slevy na dani na manžela/ku

 • lze uplatnit pouze pokud jsou VEŠKERÉ HRUBÉ PŘÍJMY za celý rok < 68 000 Kč

 • Podepsané čestné prohlášení, že jsou příjmy nižší než 68 000 Kč (připravíme)

 • Jméno, rodné číslo, průkaz ZTP (od kdy / do kdy)

Doklady pro roční zúčtování daně

Integrace se světem...

Ostatní podklady pro doložení k roční dani

 • Kopie občanského průkazu, průkazu pojištěnce, vízum, Potvrzení o zdanitelném příjmu od všech zaměstnavatelů, potvrzení o příjmu ze zahraničí nebo o zaplacení daně v zahraničí, Prohlášení o příjmu po dobu bez zaměstnání, potvrzení ÚP pobírání příspěvku v nezaměstnanosti ....

 • OSVČ – všechny doklady viz. + účetní doklady: faktury vydané, přijaté, výpisy BÚ,
  pokladní doklady, účtenky hotově

shoptet-logo-1.png
images.png

Ostatní příjmy

 • Příjmy z pronájmu: paušální výdaje 30% (nejvýše 300 000 Kč za rok) nebo účetní doklady

 • Příjmy z SVJ: (odměny pro výbor..., pronájem kočárkárna...)

 • Příjmy z kapitálového majetku: (investice, dividendy, úrok Bú...)

bottom of page