top of page

Roční zúčtování daně

Kompletní servis v daňové oblasti

Jste zaměstnanec, OSVČ nebo máte příjem z pronájmu bytu? Zpracujeme kompletně Vaše roční zúčtovaní daně nebo poradíme s uplatněním nezdanitelných částek a slev na dani. Podívejte se, jaká potvrzení či dokumenty potřebujete, abychom Vám mohli zpracovat roční zúčtování daně s uplatněním nezdanitelných částek a slev na dani. Výpočet ročního zúčtování daně je potřeba provést nejpozději do 31. března.

Informace pro roční zúčtování daně
Využijte naše komplexní služby a ušetřete čas...

V závislosti na Vašich potřebách můžete využívat naše další služby, ať už jednorázově, nebo jako součást Vašeho měsíčního paušálu. Díky vzájemné kombinaci služeb jsme schopni Vám poskytovat komplexní servis na klíč v oblasti ekonomického a administrativního řízení Vaší firmy.

Uplatnění odpočtů

 • Hodnota daru (darovací smlouva)

 • Úroky z úvěrů (potvrzení z Bú o zaplacených úrocích hypotéky)

 • Penzijní připojištění (potvrzení z Bú o zaplacení penzijního připojištění)

 • Životní pojištění (potvrzení z Bú o zaplacení životního pojištění)

 • Odborové příspěvky (potvrzení z Bú o zaplacení příspěvkové organizaci)

 • Výzkum a vývoj (potvrzení z Bú o zaplacení příspěvku)

 • Další vzdělávání (potvrzení o studiu v celoživotním vzdělávání, ...)

Uplatnění slev na dani

 • Invalidita I. a II. stupně

 • Invalidita III. stupně

 • Průkaz ZTP-P

 • Student

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti

 • Jméno dítěte, rodné číslo – od / do, Průkaz ZTP - od / do kdy

 • „Školkovné“ – potvrzení z MŠ o zaplacení poplatku dítěte ve školce

Uplatnění slevy na dani na manžela/ku

 • lze uplatnit pouze pokud jsou VEŠKERÉ HRUBÉ PŘÍJMY za celý rok < 68 000 Kč

 • Podepsané čestné prohlášení, že jsou příjmy nižší než 68 000 Kč (připravíme)

 • Jméno, rodné číslo, průkaz ZTP (od kdy / do kdy)

Doklady pro roční zúčtování daně

Integrace se světem...

Ostatní podklady pro doložení k roční dani

 • Kopie občanského průkazu, průkazu pojištěnce, vízum, Potvrzení o zdanitelném příjmu od všech zaměstnavatelů, potvrzení o příjmu ze zahraničí nebo o zaplacení daně v zahraničí, Prohlášení o příjmu po dobu bez zaměstnání, potvrzení ÚP pobírání příspěvku v nezaměstnanosti ....

 • OSVČ – všechny doklady viz. + účetní doklady: faktury vydané, přijaté, výpisy BÚ,
  pokladní doklady, účtenky hotově

shoptet-logo-1.png
images.png

Ostatní příjmy

 • Příjmy z pronájmu: paušální výdaje 30% (nejvýše 300 000 Kč za rok) nebo účetní doklady

 • Příjmy z SVJ: (odměny pro výbor..., pronájem kočárkárna...)

 • Příjmy z kapitálového majetku: (investice, dividendy, úrok Bú...)

bottom of page