top of page
  • Obrázek autorapromifin.cz

Otcovská poporodní péče

Aktualizováno: 8. 8. 2019

Od 1. 2. 2018 je do systému nemocenského pojištění zaveden nový institut – tzv. otcovská. Účelem této dávky je kompenzovat příjem, který ušel pojištěnci z důvodu nastalé sociální události.


Nárok na otcovskou mají zaměstnanci, z jejichž pracovního nebo obdobného poměru je odváděno nemocenské pojištění (část sociálního pojištění). Toto se vztahuje i na dohodu o pracovní činnosti při hrubém příjmu alespoň 2500 Kč a na dohodu o provedení práce s příjmem od 10.001 Kč. Nárok mají i OSVČ nebo zahraniční zaměstnanci, ale podmínkou u těchto dvou kategorií je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.


Za otce dítěte je pro účely této dávky považován pojištěnec, který je zapsán v matrice jako otec dítěte nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů dle rozhodnutí příslušného orgánu.


Nárok na otcovskou není, pokud je dítě umístěno v zařízení nahrazující péči rodičů nebo umístěno do péče náhradních rodičů. Dále není, pokud je otec ve výkonu trestu nebo ve vazbě. Též nenáleží manželovi ani druhovi matky dítěte.


Podpůrčí doba (doba vyplácení dávky) je 7 dnů vcelku a nástup na ni je pouze v období do konce 6. týdne ode mne narození dítěte. Otcovská náleží na dítě narozené nebo převzaté do péče nejdříve dnem 21. 12. 2017 a později.


Čerpání otcovské nebrání skutečnost, že matka souběžně čerpá peněžitou pomoc v mateřství a náleží jen jednou, i v případě, že se narodí více dětí najednou.


Výše otcovské odpovídá výši peněžité pomoc v mateřství.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page