top of page
2-UPR-shutterstock_497808337-[Převedený]

ONLINE ÚČETNICTVÍ EXTERNĚ

Účetní služby poskytujeme i formou on-line (vzdáleného) přístupu do našeho ekonomického systému POHODA E1. Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN. Vy pak přímo v systému vidíte všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací. Toto řešení je vhodné i pro e-shopy provozované na platformě, která podporuje export dat ve formátu XML (vystavené faktury, dodací listy, vedení skladu).

Management nákladů
a majetku 

Díky přístupu 24 hodin / 7 dní  k účetnictví můžete aktivně sledovat

nebo pracovat v jednotlivých agendách systému.

napojení na eshop

napojení obchodů

Řízení skladu

Fakturace a platby

Napojení API

Automatické upomínky

Automatické párování plateb

Automatické vystavování faktur

shoptet-logo-1.png
images.png

Jak to funguje?

Zpracování Vámi dodaných účetních dokladů probíhá v kancelářích PROMIFIN CZECH

systému vidíte všechny zpracované účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací

Můžete sledovat pohledávky, závazky, náklady atd.

Jednotlivé výstupy z účetnictví včetně mezd či reportingu Vám pravidelně předáváme v dohodnutých termínech a formách

Po zpracování Vám všechny účetní doklady, včetně mezd a personalistiky či bankovních operací vrátíme

vedení účetnictví obsahuje

 • sestavení rozvahy (zahajovací rozvaha, počáteční rozvaha a konečná rozvaha), účetní osnova, výsledovka

 • vedení účtů hotovosti a bankovních operací

 • aktuální přehledy pohledávek a závazků

 • příprava platebních příkazů

 • zaúčtování mezd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů

 • inventurní zápisy

 • skladové hospodářství

 • zpracování přiznání k DPH dle období

 • sestavení a odeslání elektronického přiznání k Režimu přenesení daňové povinnosti

 • příprava podkladů pro DPPO

 • cestovní náhrady a služební cesty, stravné a jízdné

 • výdaje na auto/referenční re­žim

ONLINE elektronický archiv dostupný 24 hodin

Jste připraveni zahájit konverzaci?

bottom of page